Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005

Pályázat címe: Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése

Projekt összköltsége: 100.000.000. Ft

Támogatás összege: bruttó 100.000.000 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.05.29.

Támogatási szerződés aláírásának a dátuma: 2017.06.21.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2018.07.31.

 

Előzmények:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számon regisztrált, 2016.05.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-4.1.1-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A Projektről:

A projekt keretében Mohács Város Önkormányzata az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közé tartozó, közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátási szolgáltatások közül a védőnői és a házi gyermekorvosi ellátás fejlesztését valósítja meg. A projekt jóvoltából a támogatható tevékenységek közé tartozó infrastrukturális beruházáson és eszközbeszerzésen keresztül a védőnői és megelőző, prevenciós házi gyermekorvosi szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának fokozása, valamint a szolgáltatásokhoz való szélesebb körű, magasabb színvonalon történő hozzáférés biztosítása jön létre.

Fentieket Mohács Város Önkormányzata a védőnői tanácsadó és a házi gyermekorvosi tanácsadó szolgálat áttelepítésével valósítja meg. A szolgálat új működési helyszíneként szolgáló ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló Kossuth Lajos u. 58. szám alatti (hrsz.: 352) épület, mely átalakítás után alkalmassá válik a lakosság minőségi egészségügyi alapellátására. Az épület eredetileg óvodaként üzemelt, ennek bezárása óta azonban az épület megfelelő hasznosítása nem volt megoldott. A védőnői szolgálat működéséhez a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete szerint szükséges helyiségek rendelkezésre állnak, azonban az épület leromlott állaga miatt átalakításra kerül. Jelen projekt keretében tervezett infrastrukturális tevékenységek ezen helyiségek, valamint a telekhatáron belüli udvar felújítását tartalmazzák a szükséges akadálymenteséget biztosító elemekkel, energiahatékonysági intézkedésekkel, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhellyel, kerékpár és babakocsi tárolóval.
A projekt keretében sor kerül a felújított létesítmény megfelelő működéséhez szükséges berendezés, bútorzat megvásárlására is. A megvalósuló fejlesztés a szakmai érintettek bevonásával került megtervezésre: az infrastrukturális elemek, a kialakítandó helyiségek és a beszerzendő eszközök összhangban állnak az egészségügyi szolgáltatások működésével, szakmai programjával.

A projekt elsődleges célcsoportját a Mohácsi Egészségügyi Alapellátó Szolgálat védőnői szolgáltatásának és házi gyermekorvosi szolgáltatásának területi ellátási kötelezettséggel érintett lakossága képezi, mely Mohács város lakossága. A házi gyermekorvosi ellátás prevenciós tevékenységéhez (szűrővizsgálatok elvégzése, védőoltások),  valamint a védőnők egyes tevékenységeihez kapcsolódóan (szülésfelkészítő tanfolyamok, babamasszázs, egészségnevelés), közvetett célcsoport a Mohácsi járás teljes lakossága, mivel ezen feladatokat nem csupán a mohácsi ellátási kötelezettséggel érintett lakosság, hanem a járás teljes területén, a környező települések körében is ellátják.