BEFEJEZŐDÖTT A „MOHÁCSI VÉDŐNŐI ÉS GYERMEKORVOSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT
2018-07-31 00:00:00

Befejeződött a Mohács Város Önkormányzata által a TOP támogatási rendszeréhez benyújtott „TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005” azonosító számú „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című projekt. A fejlesztés 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült (támogatás intenzitás 100%).

 

A pályázat 2016-ban került benyújtásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” címmel. A projekt támogatásáról 2017. május 29-én született döntés.

A támogatói döntés értelmében Mohács Város Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 100 millió Ft Európai Uniós (85%) és Hazai társfinanszírozási (15%)  támogatásban részesült. A projekt 2017. 06. 21-én vette kezdetét, és 2018.07.31-én fejeződött be.

A projekt célja a házi gyermekorvosi és védőnői szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának fokozása, valamint a szolgáltatásokhoz való szélesebb körű, magasabb színvonalon történő hozzáférés biztosítása.

Az új telephelyen a védőnői valamint a házi gyermekorvosi tanácsadó szolgáltatások - a beruházásnak köszönhetően - a korábbinál nagyobb, közel 300 m2 hasznos alapterületen működhetnek. A létesítményben közös váróhelyiség, új vizsgáló, orvosi rendelő, tanácsadó helyiség, tornaszoba, tanuló konyha, mosdó, pelenkázó, raktár valamint irodahelyiség került kialakításra.

Az infrastrukturális fejlesztés márciusban befejeződött. Az épület megközelítése, valamint a belső terekben történő közlekedés egyaránt akadálymentessé vált, gondolva a fogyatékkal élőkre valamint a babakocsival közlekedőkre. Az udvarfejlesztés révén játszósarkot, akadálymentes parkolót, fedett kerékpártárolót és a babakocsik biztonságos elhelyezése érdekében a bejárat mellett egy erre alkalmas tárolót is kialakítottak.

A háziorvosi és a védőnői szolgálat korábbi rendelőiben lévő eszközei és bútorzatai elavultak, elhasználódottak voltak, minőségi szolgáltatás nyújtására nem voltak alkalmasak, így a projekt keretén belül a szükséges eszközök (orvosi eszközök, informatikai eszközök) és bútorok is beszerzésre kerültek. 

 

      5 6 7 8

 

      9 10 12 13

      Fejlesztés utáni állapot

Átadó
2018-07-16 08:04:29

Huszonegyedik századi körülmények között dolgozhatnak – Átadták a mohácsi védőnői szolgálat új épületét

 

Mohács Város Önkormányzata százmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összegből a védőnők költözhettek huszonegyedik századi körülmények közé. Az éveken át kihasználatlanul álló egykori Kossuth óvoda épületében ideális otthonra talált a szolgálat és a gyermekorvosi tanácsadás is. Az ünnepélyes avatót július 12-én tartották az intézményben.

Sokan várták már azt a pillanatot, amikor a mohácsi védőnői szolgálat a kor követelményeinek maradéktalanul megfelelő körülmények közé költözhet. A korábbiakhoz képest jóval nagyobb alapterületen, háromszáz négyzetméteren, átgondolt térkialakítással és modern eszközökkel, változatlan elkötelezettséggel fogadják a szülők által keresztnéven szólított védőnők az apróságokat a Kossuth óvoda helyén. A július 12-i ünnepélyes átadón édesanyák és kisgyermekeik gondoskodtak az alkalomhoz illő műsorról.

Az új falak között működő, korszerű védőnői szolgálat avató rendezvényén Szekó József, Mohács polgármestere visszatekintett az évtizedekkel korábbi állapotokra, és hangsúlyozta: a Kossuth Lajos utcai épületben minden műszer rendelkezésre áll a legfontosabb vizsgálatok elvégzéséhez.

A védőnői szolgálat és a gyermekorvosi tanácsadás új, Kossuth Lajos utcai épületének ünnepélyes átadásán beszédet mondott az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője is. Kovácsné Domján Zsuzsanna és kiemelte: a létesítmény maximálisan megfelel a mai kor elvárásainak mind a szakemberek, mind a szülők szemszögéből nézve.

A teljes mértékben akadálymentesített ingatlan megközelítése, a fogyatékkal élőknek, az időseknek és a babakocsival érkezőknek sem jelent problémát. A megvalósult fejlesztések között játszósarkot, akadálymentes parkolót, a bejárat mellett pedig fedett kerékpár- és babakocsi-tárolót találhatunk.

 

               16 14 15  17

          

        
  

 

Meghívó
2018-07-02 11:44:54

Mohács Város Önkormányzata meghív minden kedves érdeklődőt

a „Mohácsi védőnői és gyermekorvosi tanácsadó szolgálat fejlesztése” című „TOP-4.1.1-15-BA1-00005” számú projekt

 

HIVATALOS ÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE

időpont: július 12., csütörtök 11:00

helyszín: Mohács, Kossuth L. u. 58.

 

PROGRAM

11:00          Ünnepi műsor

11:10          Szekó József polgármester beszéde, szalagátvágás

11:20         Állófogadás

A projektről röviden
2017-07-30 09:35:07

Előzmények:

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00005 azonosító számon regisztrált, 2016.05.02. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-4.1.1-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 100.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A Projektről:

A projekt keretében Mohács Város Önkormányzata az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közé tartozó, közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátási szolgáltatások közül a védőnői és a házi gyermekorvosi ellátás fejlesztését valósítja meg. A projekt jóvoltából a támogatható tevékenységek közé tartozó infrastrukturális beruházáson és eszközbeszerzésen keresztül a védőnői és megelőző, prevenciós házi gyermekorvosi szolgáltatások eredményességének és hatékonyságának fokozása, valamint a szolgáltatásokhoz való szélesebb körű, magasabb színvonalon történő hozzáférés biztosítása jön létre. 

Fentieket Mohács Város Önkormányzata a védőnői tanácsadó és a házi gyermekorvosi tanácsadó szolgálat áttelepítésével valósítja meg. A szolgálat új működési helyszíneként szolgáló ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló Kossuth Lajos u. 58. szám alatti (hrsz.: 352) épület, mely átalakítás után alkalmassá válik a lakosság minőségi egészségügyi alapellátására. Az épület eredetileg óvodaként üzemelt, ennek bezárása óta azonban az épület megfelelő hasznosítása nem volt megoldott. A védőnői szolgálat működéséhez a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete szerint szükséges helyiségek rendelkezésre állnak, azonban az épület leromlott állaga miatt átalakításra kerül. Jelen projekt keretében tervezett infrastrukturális tevékenységek ezen helyiségek, valamint a telekhatáron belüli udvar felújítását tartalmazzák a szükséges akadálymenteséget biztosító elemekkel, energiahatékonysági intézkedésekkel, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően előírt számú parkoló-férőhellyel, kerékpár és babakocsi tárolóval.
A projekt keretében sor kerül a felújított létesítmény megfelelő működéséhez szükséges berendezés, bútorzat megvásárlására is. A megvalósuló fejlesztés a szakmai érintettek bevonásával került megtervezésre: az infrastrukturális elemek, a kialakítandó helyiségek és a beszerzendő eszközök összhangban állnak az egészségügyi szolgáltatások működésével, szakmai programjával.

A projekt elsődleges célcsoportját a Mohácsi Egészségügyi Alapellátó Szolgálat védőnői szolgáltatásának és házi gyermekorvosi szolgáltatásának területi ellátási kötelezettséggel érintett lakossága képezi, mely Mohács város lakossága. A házi gyermekorvosi ellátás prevenciós tevékenységéhez (szűrővizsgálatok elvégzése, védőoltások),  valamint a védőnők egyes tevékenységeihez kapcsolódóan (szülésfelkészítő tanfolyamok, babamasszázs, egészségnevelés), közvetett célcsoport a Mohácsi járás teljes lakossága, mivel ezen feladatokat nem csupán a mohácsi ellátási kötelezettséggel érintett lakosság, hanem a járás teljes területén, a környező települések körében is ellátják.

 

         1 2 3 4

          Fejlesztés előtti állapot